Bild på Vegovisionsloggan från 2008

Vegovision nu och då

I år fyller Vegovision 10 år och ibland kan det vara bra att se tillbaka på hur någonting startade för att förstå hur mycket det har växt och utvecklats genom åren. Malte Lindstam och Helena Gard var med och arrangerade den allra första Vegovision som gick av stapeln i Umeå 2008.

Den första mässan hölls på Folkuniversitetet i Umeå och resurserna var knappa, berättar Malte och Helena. Vegovisionsloggan målades på ett lakan, med hjälp av en overhead från universitetet, och hängdes upp mellan två björkar på mässdagen. Mässan marknadsfördes genom att klistra upp affischer på elskåp med hemmagjort tapetklister och det skyltades med pilar i asfalten och ballonger i träden för att folk skulle kunna hitta mellan de olika lokalerna, då utställarborden och föreläsningarna inte fick plats på samma ställe.

– Vi fick tränga ihop utställarbord i en korridor. Vi hade väldigt små resurser och fixade bland annat med att baxa upp en kyl från en källarlokal och körde den sen till ”mässlokalen”.

Helena berättar att det enbart fanns några få arrangörer på den allra första Vegovision som skulle ha hand om allt. Utställare, föreläsare, sköta Djurens Rätts bord och hålla ordning på de volontärer som medverkade.

– Vi insåg ganska snabbt att det var väldigt mycket jobb att arrangera en mässa och att vi kanske inte kunde göra allt själva.

Bild på en lokal. På bilden syns människor som går runt och kollar på varor inne på mässan.

Vegovision Umeå på Nolia 2014

När vi pratar om den första idén och ambitionen bakom Vegovision förklarar Malte att det ibland kan kännas lite övermäktigt att arbeta med att övertyga människor om att det är fel att utnyttja och döda djur. Det kan ibland kännas tungt att rucka på människors vanor och värderingar. Ambitionen med mässan var att inspirera. Inspirera människor till att äta vego och visa hur gott och enkelt det kan vara. Den ambitionen lever i högsta grad kvar än idag.

På första Vegovision kom det några hundra besökare och Malte berättar att det var någonting de var mycket nöjda med. Två år senare flyttade Vegovision ut till riktiga mässlokaler och år 2017 var det över 10 000 personer som besökte mässorna i Umeå, Göteborg och Stockholm. Helena förklarar att de för 10 år sedan nog hade haft svårt att tro på hur veganismen och Vegovision skulle ha växt till 2018.

– Det är verkligen häftigt hur det har växt! Jag minns att vi hade en workshop i hur en gör vegotacos, vilket känns otroligt ospejsigt idag!

Tidningsartikel från 2014 där det står att Vegovision har slagit publikrekord

Publikrekord på Vegovision Umeå 2014

Malte pratar om att de 2008 aldrig hade kunnat föreställa sig de kliv som vegoutvecklingen har tagit i samhället. Utbudet av veganska produkter i affärerna har ökat massivt och numera gör till och med matkedjor reklam för produkterna. Utbudet på Vegovision har också ökat med åren i takt med att det kommer fler och fler alternativ.

– ”Vegan” har blivit mer mainstream, till och med McDonalds har en McVegan.

De avslutar emellertid med att poängtera att Vegovision fortfarande har en viktig funktion att fylla och nu, mer än någonsin tidigare, har möjligheten att göra det. Vi lever nämligen idag i en omvärld som gör det mycket lättare att välja vego!

Vi på Djurens Rätt ser verkligen framemot 10 (och ännu fler) år till av Vegovision!

 Tre personer klipper ett grönt band utan för mässlokalen

Invigningen av Vegovision Göteborg