Träffa Naturskyddsföreningen på Vegovision!

Foto: Sebastian Kirppu

Klimatfrågan är idag viktigare än någonsin påpekar David Kihlberg, Tf chef klimat- och juridikavdelningen på Naturskyddsföreningen. Tiden som vi har på oss för att klara klimatmålen som beslutades i Paris 2015 är knapp.

– Trots bredd enighet såväl internationell som i Sverige om klimatfrågans betydelse så ligger såväl svenska som globala utsläpp i stort sätt still på en farligt hög nivå. När Sverige nu går in i ett valår lyser de klimatpolitiska frågorna i stort sätt med sin frånvaro medan den valpolitiska debatten handlar om annat. Samtidigt ser vi att det i opinionen finns stöd för att klimatfrågor borde få ta större plats, förklarar han.

David berättar även att olika opinionsmätningar visar både att svenskar oroar sig för klimatet och att de är beredda att själva bidra till omställningen.

– En av frågorna som saknas i klimatpolitiken är köttets klimatpåverkan. För trots att de vi äter har ungefär lika stor klimatpåverkan som vägtrafiken saknas politiska målsättningar och styrmedel. Samtidigt ökar kunskapen och intresset hos befolkningen. Ny statistik visar att köttkonsumtionen 2017 minskade i Sverige.

Han säger även att vegovågen lyckats med det som politiken misslyckats med. Naturskyddsföreningen arbetar därför för att öka kunskapen hos konsumenterna och samtidigt vara ett opinionsbidrag och påverka politikerna för att de ska ta matens klimatpåverkan på allvar.
Glöm inte att besöka Naturskyddsföreningens monter på Vegovision samt komma och lyssna på dem på Stora scenen!

Mer om Naturskyddsföreningen:

Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och har funnits i över hundra år. Idag är vi fler än 226 000 medlemmar som tillsammans vill förändra världen till det bättre.
Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är våra viktigaste arbetsområden. Det senaste decenniet har vårt globala arbete blivit allt större och starkare. Vi samarbetar och stödjer över 60 miljöorganisationer över hela världen. Vi står dessutom bakom miljömärkningen Bra Miljöval som hjälper dig att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.

Vi arbetar med många olika natur- och miljöfrågor, men alla bottnar i en värdegrund som kan sammanfattas i tre meningar:

• Att rädda naturens liv.
• Att främja människors hälsa.
• Att verka för global solidaritet.

Alla medlemmar kan vara med och påverka det vi gör, vilka frågor som ska prioriteras och hur vi ska arbeta på bästa sätt. Det innebär att vi är Sveriges största demokratiskt uppbyggda miljöorganisation.