Svensk mat- och miljöinformation och Vegonorm kommer till Vegovision!

Svensk mat- och miljöinformation är en ideell förening som informerar om vår mats miljöpåverkan och arbetar för en hållbar livsmedelssektor. Eftersom djurhållningen är matens stora miljöbov och en kraftigt minskad köttkonsumtion är helt nödvändig för en omställning till en långsiktigt hållbar livsmedelssektor, fokuserar de framför allt på denna fråga.

Svensk mat- och miljöinformation arrangerar Vegoforum i Stockholm varje år och driver kampanjerna Köttskatt nu! och Vegonorm samt startade Köttfri måndag i Sverige.

– Vi håller just nu på att starta en verksamhet i Göteborg, efter lite uppehåll. Vi kan redan nu erbjuda skolworkshoppar i Göteborg och Västra Götaland. Vi har också en expertföreläsning med klimatforskare Fredrik Hedenus om djurhållning och klimat på Ekocentrum i Göteborg den 18 april, berättar Per-Anders Jande, SMMI.

För att läsa mer om skolworkshopparna i Göteborg kan du gå in och titta på http://smmi.se/skolworkshop och mer information om föreläsningen hittar du på: http://vegoforum.se/expertforelasning-djurhallningens-klimatpaverkan.

Svensk mat- och miljöinformations mål för i år är framförallt att lyfta maten och i synnerhet köttets miljöpåverkan på den politiska dagordningen inför valet i höst.

– Vi jobbar genom samarbeten med andra miljöorganisationer, Djurens Rätt och vegoföretag samt med opinionsbildning och politisk påverkan, berättar Per-Anders.

Per-Anders berättar även att Svensk mat- och miljöpåverkan anordnar demokratiworkshoppar där politiker och opinionsbildare ger tips om hur du kan påverka politiken på ett effektivt sätt såväl på riksdagsnivå som på kommunnivå.

– Vi storsatsar på att lyfta klimatsmart mat under politikerveckan i Almedalen, i samarbete med ett flertal andra organisationer.

Per-Anders förklarar att Svensk mat- och miljöinformation jobbar med informationsspridning, opinionsbildning, utbildning och politisk påverkan på en vetenskaplig grund.

– Vi syns mycket i den offentliga debatten, föreläser på bland annat skolor, anordnar expertföreläsning och workshoppar. Vi pratar med politiker om politiska styrmedel för minskat köttkonsumtion och bättre villkor för vegomaten, säger han.

Per-Anders förklarar även att de samarbetar med övriga miljörörelsen och peppar tillsammans för att driva frågorna. De uppvaktar också riksdagsledamöter och departement.

– Vårt initiativ Köttskatt, miljöskatter på animaliska livsmedel, har fått mycket uppmärksamhet. Alla statliga myndigheter med koppling till frågan har i olika sammanhang tagit upp detta som en rimlig miljöåtgärd. Vi har också inspirerat till en hel del forskning om detta, bland annat på Chalmers och SLU, men även på Oxford University i Storbritannien.

Just nu sitter de även med i en referensgrupp till ett forskningsprojekt om hur man kan inkludera maten i klimatskattesystemet som finansieras av Naturvårdsverket och bedrivs av SLU. Naturskyddsföreningen och Feministiskt initiativ ställer sig också bakom idén om köttskatt.

– Miljöpartiet har nyligen tagit ställning för att klimatskatter på mat bör utredas. Att vi pratat om köttskatt har haft en pedagogisk poäng, men om all mat kan klimatbeskattas är det desto bättre. Klimatsmarta grönsaker skulle då kunna få sänkt skatt. Samtidigt finns många andra aspekter av djurhållningens miljöpåverkan än klimatet, som också måste tas om hand via olika typer av styrmedel. Djurhållningen driver till exempel förlust av biologiskt mångfald och artutrotning såväl lokalt som globalt, säger Per-Anders.

Han berättar också att de driver mycket av sitt arbete i kampanjform.

– Vår stora kampanj just nu är Vegonorm, en kampanj som uppmuntrar skolor, restauranger, organisationer och andra måltidsanordnare att vända på köttnormen och servera vegomat som standard. Kampanjen är en gräsrotsrörelse som drivs ideellt. På facebook delar vi viktiga och peppande vegonyheter, som våra gillare kan dela vidare för att peppa fler att välja vego.

Du kan hitta vegonorm på http://vegonorm.se eller på Facebook: https://facebook.com/vegonorm.

Vi frågar Per-Anders vad vi som konsumenter kan göra för att hjälpa till i strävan efter en mer hållbar värld och han svarar då:

– Att övergå till växtbaserad kost är något av det viktigaste du kan göra för att bidra till en mer hållbar värld. Men framför allt är det viktigt att du engagerar dig för minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomaten. Inspirera andra med smaskiga vegorätter, skriv en insändare, ta kontakt med dina kommunpolitiker och uppmana dem att dra ner på köttet i kommunala verksamheter.

Per-Anders säger även att ifall du inte vet hur du ska göra så kan du kontakta [email protected] så hjälper dem dig!

Han berättar också att det är uppenbart att det är en stor boom för vegomaten, med massor av nya produkter.

– Det är allt fler som blir vegetarianer och veganer eller skär ner på köttet och Sveriges köttförbrukningar har äntligen börjat sjunka. Samma utveckling ser vi i många andra länder också.

Per-Anders säger att detta verkligen är mycket positivt, även om utvecklingen måste snabbas på ordentligt om vi ska ha en chans att nå de nationella och globala hålbarhetsmålen.

På Vegovision tycker SMMI att det roligaste ska bli att prata med så många vegopositiva människor: besökare, arrangörer och utställare.

– Det är alltid peppande att vara med på Vegovision, avslutar Per-Anders.

Glöm inte att ta en sväng förbi SMMIs monter på Vegovision. SMMI vill även bli fler som arbetar med lobbying mot kommunal verksamhet i Göteborg och kranskommunerna. Så om du är intresserad är det bara att höra av sig till [email protected]