Orientfalafel kommer till Vegovision!

Orientfalafel tillverkar en av Sveriges godaste falafel i landets minska kommun Bjurholm, Västerbotten, och har funnits i hela 12 år. Tommy på Orientfalafel förklarar att visionen med verksamheten från början var att småskaligt framställa falafel lokalt och till mindre restauranger samt att ta tillvara på den kunskap som följde i spåren av utlandskommande.

– Ord som hälsa och hållbarhet används ofta i ett sammanhäng där man diskuterar utvecklingen gentemot ett mångkulturellt samhälle. Detta har också inneburit upptäckten av mat från andra kulturer, förklarar Tommy.

Orientfalafel har även i sin verksamhet tagit intryck av den miljöpåverkan som har pågått under en längre tid.

– Visionen har stärkts de senaste åren och vi känner att vår satsning varit rätt steg gentemot framtiden. Vegetarisk mat har haft, och har fortfarande, en starkt uppåtgående trend.

Tommy berättar att för 5–6 år sedan började offentliga inrättningar, såsom skolor, att servera vegetarisk mat. Skolorna införde exempelvis köttfria måndagar, vegetariska alternativ till samtliga måltider och temaveckor med mat från andra kulturer. Därför ligger Orientfalafel helt rätt i tiden.

Under Vegovisions mässor kommer Orientfalafel att presentera sitt utbud som ska lanseras inom konsumentdetaljhandeln under våren 2018.

– Om allt fungerar som det är tänkt ska man kunna finna våra produkter under varumärket ”HEALTHYWAY” i bland annat frysdiskarna på ICA och COOP.

Orientfalafel har varit med på Vegovision ett flertal gånger och tycker att den positiva responsen som de har fått från alla besökare är något av det bästa.

– Det ger kickar och gör vårt jobb roligt och intressant!

Kom och besök Orientfalafels monter på Vegovision Göteborg, Umeå och Stockholm. Glöm inte heller att hålla utskick efter HEALTHYWAY-loggan i butikerna!