Hitta till Vegovision Göteborg

Res miljövänligt

Vi rekommenderar den som har möjlighet att välja att gå, cykla eller åka kollektivt. Vi försöker göra Vegovision så miljövänlig som möjligt och du kan hjälpa till genom välja det miljövänligaste alternativet som du kan, utifrån dina förutsättningar. Det finns cykel- och gångväg ända fram till Eriksbergshallen. Om du tar bussen så är Eriksbergstorget den närmaste hållplatsen och dit går linje 16, 58 och 99. Du kan även ta båten Älvsnabben nr 285 till Eriksbergs Färjeläger.

Du hittar tider och kan även köpa biljett i Västtrafiks app To Go.

Hitta med bil

Från E6 Malmö, Rv 40 Borås ( Landvetter Flygplats), E20 Stockholm, RV 45 Karlstad kör vidare mot E6 Oslo. Fortsätt genom Tingstadtunneln riktning Hisingen/Hamnar och följ därefter skyltar mot N. Älvstranden. Sväng av från Lundbyleden vid avfarten märkt Eriksbergsmotet. Följ skyltar mot Eriksberg, Quality Hotel 11 och Eriksbergshallen.

Från E6 Oslo ta av till höger, innan Tingstad-tunneln, mot Norra Älvstranden. Fortsätt ut på Lundbyleden. Sväng av från Lundbyleden vid avfarten märkt Eriksbergsmotet. Följ skyltar mot Eriksberg, Quality Hotel 11 och Eriksbergshallen.

Från väg 158  via Älvsborgsbron kör du över Älvsborgsbron i riktning mot Hisingen. Sväng av vid Ivarsbergsmotet i riktning mot Eriksberg och följ vägen
ca 300 m tills du ser Eriksbergshallen på din högra sida.

Parkering

Det finns begränsat med parkeringsplatser precis vid mässan. Du kan med fördel parkera i parkeringshuset Deckhuset Östra Eriksbergsgatan 77.